Informații economice

Buletin economic România - Spania nr. 2/2017

  1. SPANIA - Evoluții macro-economice.

» Cadrul macroeconomic – estimări guvernamentale pentru perioada 2016-2019.

Indicatori

Ritm creștere anuală (%)

2016

2017

2018

2019

PIB real

3,2

2,5

2,4

2,4

Investiții

4,6

3,4

3,5

3,6

Cererea internă (contribuție la creșterea PIB)

3,1

2,4

2,3

2,2

Exportul de bunuri și servicii

5,8

5,9

5,7

5,7

Importul de bunuri și servicii

6

5,9

5,8

5,8

Rata șomajului (% populație activă)

18,6

17,6

15,6

13,8

Soldul contului curent (% din PIB)

2

1,8

1,7

1,7

Previziunile Comisiei Europene privind creșterea PIB și deficitul public al Spaniei pentru 2017-2018 sunt mai puțin optimiste decât cele ale guvernului spaniol. În conformitate cu previziunile de iarnă ale COM, creșterea PIB va fi de 2,3% în 2017 și 2,1% în 2018 (în loc de 2,4%). Pe de altă parte, CE prognozează pentru Spania un deficit public de 3,5% în 2017 (față de ținta agreată de 3,1%) și 2,9% în 2018 (ținta fiind 2,2%).

» Competitivitate. Conform celui mai recent indice regional publicat de Comisia Europeană, România și Spania se situează în ultima parte a clasamentului în ceea ce privește competitivitatea. Intre cele 263 regiuni analizate,  Comunitatea Madrid ocupă locul 83, urmată de  Țara Bascilor pe locul 119, Navarra pe 148 și  Catalonia pe 153, celelalte regiuni spaniole aflându-se pe locuri mult mai modeste.   Alături de Spania,  Grecia, Portugalia, sudul Italiei, Bulgaria și Romania sunt depășite considerabil de țările din centrul și nordul Europei. Clasamentul se realizează prin evaluarea a 11 indicatori, între care:  instituții, stabilitate macroeconomică, infrastructuri, sistem de sănătate, sistem de educație, pondere educație superioară, grad de pregătire profesională  de-a lungul vieții, eficiența și mărimea pieței muncii, inovare, potențial tehnologic etc.

» Madrid și Barcelona, între cele mai scumpe 20 orașe din Europa.   Conform recentului clasament realizat de revista britanică 'The Economist' privind costul vieții în diferite orașe din 133 țări,  Madrid și Barcelona ocupă pozițiile 19 și 20.  Clasamentul este condus de Singapore, Hong Kong, Zurich (Elveția), Tokio (Japonia), Osaka (Japonia), Seul (Coreea de Sud), Geneva (Elveția), Paris (Franța), New York (SUA) și Copenhaga (Danemarca),    Intre orașele cu cel mai mic cost al vieții se află, în ordine,   Almaty (Kasahstan), Lagos (Nigeria), Bangalore (India), Bucureștiul fiind pe locul nouă.      

» Previziuni creștere economică, deficit public. Previziunile COM privind creșterea PIB și deficitul public al Spaniei pentru 2017-2018 sunt mai puțin optimiste decât cele ale guvernului spaniol. În conformitate cu previziunile de iarnă ale COM, creșterea PIB va fi de 2,3% în 2017 (în loc de 2,5%, potrivit guvernului) și 2,1% în 2018 (în loc de 2,4%). Pe de altă parte, COM prognozează un deficit public de 3,5% în 2017 (față de ținta agreată de 3,1%) și 2,9% în 2018 (ținta fiind 2,2%).

» Deficit public 2016. Ministrul spaniol al economiei a confirmat faptul că deficitul public în 2017 va depăși ținta agreată cu COM, stabilită la 4,6% din PIB. Totuși, diferența estimată este de doar 0,1 puncte procentuale (respectiv un deficit de 4,7% din PIB), ceea ce nu ar justifica impunerea de măsuri suplimentare de ajustare.

» Datoria publică. Procentul datoriei publice în PIB-ul Spaniei  înregistreaza o ușoară scădere la sfârșitul anului 2016. Deși stocul datoriei publice a crescut cu 32 miliarde de euro (decembrie 2016/decembrie 2015), această creștere de 3% este mai mică decât cea a PIB-ului (3,9%, conform previziunilor guvernamentale), ceea ce ar conduce la ușoara scădere a ratei datoriei publice în PIB (98,9% din PIB în decembrie 2016, față de 99,8% în decembrie 2015).

» Venit minim lunar. Principalele confederații sindicale spaniole - UGT și CCOO – au prezentat Parlamentului o listă cu 500.000 de semnături necesare pentru a susține o "inițiativă legislativă populară" vizând stabilirea unui venit minim lunar egal cu 80% din indicatorul public al venitului cu efect multiplicator (indice utilizat ca punct de referință pentru acordarea de subvenții, burse, granturi și alte beneficii, inclusiv șomaj, stabilit anual în Legea finanțelor publice) – care are valoarea de 426 de euro în 2017. De venitul minim ar urma să beneficieze șomerii care nu mai au dreptul la alocația de șomaj și ale căror familii nu au alte resurse financiare. 

» Indexarea prețurilor serviciilor publice. Guvernul spaniol a aprobat normele de aplicare ale legii privind de-indexarea economică. Această lege, adoptată în 2015, stipulează faptul că prețurile și onorariile publice nu vor mai fi indexate cu indicele prețurilor de consum (IPC). Impactul acestor prevederi asupra privind bugetului gospodăriilor spaniole este, deocamdată, dificil de cuantificat. Potrivit datelor Institutului Spaniol de Statistică, aproximativ 7% din bugetul unei gispodării este alocat cheltuielilor cu serviciile publice. Odată cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare, cheltuielile publice ar trebui să se reducă ușor. În condițiile în care veniturile rămân aliniate la inflație, rezultatul ar putea fi o ușoară reducere a deficitului public.

» IPC. Indicele prețurilor de consum a crescut brusc în luna ianuarie 2017 (+3%). Presiunea inflaționistă de la începutul acestui an s-a datorat creșterii prețului energiei electrice, respectiv a prețului produselor alimentare (în special fructe și legume). Inflația de bază rămâne relativ stabilă (+1,1). Media anuală a IPC în anul 2016 a fost de -0,2%, în timp ce inflația de bază a rămas în teritoriu pozitiv +0,8%.

  1. SPANIA -Cadrul fiscal.

» Taxe si impozite. Conform unui raport privind fiscalitatea comunităților autonome, prezentat de Registrul Asesorilor Financiari al Consiliului Economiștilor (Reaf-Regaf), comunitățile autonome încasează din taxele proprii doar 2,2%,  restul încasărilor fiscale provenind din taxele încasate la nivel central.

  1. SPANIA -Forță de muncă.

» Forță de muncă. Spania a încheiat anul 2016 cu o rată a șomajului de 18,6% și cu 541.700 de șomeri mai puțini decât în decembrie 2015. Numărul total al șomerilor a scăzut până la 4,23 de milioane de persoane – cel mai redus nivel începând cu anul 2007.

  1. SPANIA -Sectoare economice.

» Turism. Cheltuielile turiștilor străini în Spania au crescut cu 9% în 2016, ajungând la 77,6 miliarde de euro. Principalele piețe de origine sunt Marea Britanie (21% din totalul cheltuielilor), Germania (14%) și Franța (9%). Impactul acestei creșteri în soldul contului curent al Spaniei este totuși limitat, deoarece au crescut și cheltuielile turiștilor spanioli în străinătate. Astfel, conform statisticilor Băncii Spaniei, venitul net din turism a crescut în primele 11 luni ale anului 2016 cu doar 600 de milioane de euro față de 2015.

» Fibră optică. Spania este lider european în ceea ce privește aria de acoperire cu fibră optică: 60% dintre gospodăriile spaniole pot avea acces la fibra optică. 73% din totalul gospodăriilor spaniole au conexiune la Internet, iar 19% dintre acestea beneficiază de internet prin fibră optică. Lider pe acest segment este grupul Telefónica, care a început investiții masive în acest sector în 2012, iar în prezent are o acoperire de peste 17 de milioane de gospodării. Conform autorităților spaniole, investițiile în acest sector au  fost de peste 4,5 miliarde de euro în perioada 2008-2015.

» Energie nucleară. Autoritatea de Siguranță Nucleară a emis un aviz în favoarea prelungirii termenului de  funcționare a celei mai vechi centrale nucleare din Spania – centrala din Garoña, dată în exploatare în 1971, putere instalată de 400 MW. Centrala poate fi exploatată până în anul 2031, cu condiția ca proprietarii să facă noi investiții. Centrala este oprită din anul 2012 pentru lipsa de rentabilitate ca urmare a introducerii de noi taxe legate de deșeurile nucleare.

» Finanțare infrastructură electrică. BEI și REE (administratorul rețelei electrice spaniole) au ratificat un acord de finanțare pentru 450 de milioane de euro, care urmează a fi folosiți pentru a consolida infrastructura electrică în Peninsula Iberică și insulele spaniole, precum și pentru dezvoltarea interconexiunilor internaționale.

» Banca Centrală a Spaniei. "Cazul Bankia" provoacă o criză în Banca Centrală a Spaniei. Înalta Curte de Casație a decis continuarea investigațiilor cu privire la implicarea a 3 foști înalți executivi din cadrul Băncii Spaniei (Miguel Angel Fernandez Ordonez - fost guvernator, Fernando Restoy – adjunctul guvernatorului și Julio Segura - fost președinte al CNMV) în autorizarea listării la bursă a Bankia în anul 2011,  în ciuda avizului nefavorabil dat de inspectorii băncii centrale. Toți cei 3 învinuiți și-au dat demisia din funcțiile actuale deținute în cadrul instituției.

» Sectorul imobiliar. Numărul tranzacțiilor imobiliare a crescut pentru al treilea an consecutiv:  cu 13,6% creștere 2016 față de 2015. 403.866 tranzacții imobiliare au fost înregistrate în 2016, în comparație cu 355.556 în 2015. Crearea de noi locuri de muncă și menținerea ratelor scăzute ale dobânzilor pentru creditele ipotecare au favorizat această creștere a tranzacțiilor imobiliare.

» Sectorul bancar. Urmare a deciziei CJUE prin care debitorii cu credite imobiliare au dreptul să-și recupereze banii încasați în mod necuvenit de instituțiile financiare din Spania ca urmare a clauzelor abuzive din contractele de credit, Tribunalul Suprem spaniol a confirmat retroactivitatea totală în ceea ce privește rambursările datorate așa-numitei “clausula suelo” din contractele de credit (clauza prin care erau stabilite dobânzi minime în contractele de credit imobiliar, indiferent de evoluția reală a Euribor). În primul astfel de caz judecat de Tribunalul Suprem în februarie 2017, judecătorii acestuia au decis rambursarea integrală a tuturor sumelor încasate necuvenit de banca spaniolă BBVA în urma aplicării “clausula suelo” într-un contract de credit. Băncile spaniole ar putea fi obligate să-și majoreze cu până la 100% provizioanele realizate pentru acoperirea rambursărilor determinate de deciziile viitoare ale instanțelor spaniole.

» E-commerce. În 2016, 9 din 10 IMM-uri spaniole cu activități de export au obținut venituri din activități de comerț electronic. În plus, 69% din IMM-urile exportatoare spaniole au generat venituri prin intermediul dispozitivelor mobile (m-commerce), iar 80% din aceste companii utilizează rețelele sociale pentru creșterea vânzărilor.

» Comerț exterior Spania – 2016. În anul 2016, exporturile Spaniei au crescut cu 1,7% față de anul 2015, ajungând la cifra record de 254,53 miliarde euro. În schimb, importurile s-au redus cu 0,4%, până la valoarea de 273,28 miliarde euro. Deficitul comercial a scăzut la 18,75 miliarde euro în 2016, fiind cu 22,4% mai mic decât valoarea înregistrată în 2015. Principalele sectoare exportatoare spaniole sunt bunurile de capital (20% din total exporturi), autoturismele (17%) și produsele alimentare (17%). Cele mai mari importuri s-au înregistrat în sectorul bunurilor de capital (22% din total importuri), produselor chimice (15,6%), autoturismelor (13,6%) și bunurilor de consum (12%). Cele mai mari rate de creștere a importurilor au avut loc în următoarele sub-sectoare: echipamente de transport (+27%), produse din ceramică (+22%), motoare (+20%), jucării (+20%), autovehicule (+13%), fructe și legume (+9,6%). bunuri electronice de consum (+8,6%). Principalele piețe de origine a importurilor în Spania sunt UE (57%, din care zona non-Euro: 11,3%), Asia (19,5%) și America (10,4%).

» Instrumente de finanțare. Institutul de Credit Oficial spaniol (ICO) a acordat în ultimii 5 ani credite în condiții preferențiale în valoare de 62 miliarde de euro unui număr de cca 800.000 de IMM-uri spaniole.

  1. Relații economice România-Spania.

» Investiții spaniole în România la sfârșitul anului 2016. Conform datelor Oficiului National al Registrului Comerțului din Romania, la 31 decembrie 2016 erau înregistrate în România 5.693 companii cu participare de capital spaniol în valoare totală de 1,75 miliarde euro. La această dată, Spania ocupa locul 8 în clasamentul țărilor de proveniență a capitalului străin investit în România, cu o pondere de 4,18% în totalul capitalului străin (echivalent euro). În perioada ianuarie-noiembrie 2016, capitalul subscris de companiile spaniole în România a fost de 100 milioane EUR (investiții preponderente în sectorul energiei).  

  • Investiții imobiliare spaniole în România. Interesul companiilor spaniole pentru sectorul românesc al dezvoltărilor imobiliare este în creștere. Principalele majorări de capital realizate de companii spaniole în sucursalele românești în decembrie 2016-ianuarie 2017 au fost în sectorul imobiliar: Beagle Mediterranean 6,6 milioane euro; Rom Hiru Proiect 1,6 milioane euro; Residence Development SRL 1,3 milioane euro; Racrom Imobiliare și Varal Imobiliare 600.000 euro.
  • Investiții spaniole în sectorul energetic românesc. EDP Renovables continuă investițiile în proiectele sale de parcuri eoliene/fotovoltaice în România, printr-o nouă majorare de capital a sucursalei sale Ialomita Power în valoare de 15,6 milioane euro.
  • Gestamp, companie spaniolă cu activitate internațională, specializată în designul, dezvoltarea şi fabricarea de componente pentru industria de automobile, şi-a anunţat extinderea pe piaţa din România. Spaniolii au achiziționat pachetul majoritar de acţiuni al companiei româneşti deţinătoare a unei fabrici al cărei client principal este Grupul Renault-Nissan. Compania este amplasată în zona limitrofă a oraşului Piteşti, are peste 200 de angajați şi o cifră de afaceri de 17 milioane de euro în anul 2016. Gestamp a efectuat achiziția prin filiala sa turcească, Beyçelik Gestamp. Fabrica românească furnizează în prezent componente ştanţate de dimensiuni mici şi medii, precum şi ansamble. Gestamp are drept scop creșterea cifrei de afaceri a unităţii, prin fabricarea  de componente cu valoare adăugată. Gestamp este principalul furnizor de componente ștanțate pentru Grupul Renault şi al doilea furnizor al Grupului Renault-Nissan. Noua fabrică permite companiei Gestamp să-şi extindă prezența în apropierea fabricilor grupului francez, dar și să furnizeze serviciile sale către Ford, cu care Gestamp desfășoară activități pe diferite continente. Grupul spaniol are 98 de fabrici şi 12 centre de cercetare şi dezvoltare, o cifră de afaceri de 7 miliarde de euro şi peste 34.000 de angajați în întreaga lume.

 

» Schimburi comerciale bilaterale în 2016. Conform datelor Departamentului de Comert Exterior (MMACA), in perioada ianuarie-decembrie 2016, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Spania a fost de 3,56 miliarde de euro, în creștere cu 11,56% față de anul 2015, având o pondere de 2,85% în totalul comerțului exterior al României. Exporturile românești au totalizat 1,72 miliarde euro, în creștere cu 8,85% față de aceeași perioadă a anului 2015, reprezentând 3% din totalul exporturilor românești. Principalele sectoare exportatoare: vehicule și mijloace de transport (28,02%), mașini, aparate și echipamente electrice (20,48%), produse ale regnului vegetal (12,20%), materiale textile și articole din acestea (8,43%), materiale plastice și cauciuc (7,87%). Primele 5 sectoare asigură cca. 70% din totalul exporturilor românești către Spania. Importurile de produse spaniole în România au atins 1,83 miliarde euro, în creștere cu 14,23% față de anul 2015, reprezentând 2,73% din totalul importurilor românești.

  1. Evenimente de interes pentru mediul de afaceri românesc din Spania.

» Ceremonia de înmânare a diplomelor de excelență acordate de Ghidul "Sin Mala Uva" pentru vinuri monovarietale din România

La data de 23 februarie 2017, la sediul Ambasadei României în Regatul Spaniei, a avut loc ceremonia de înmânare a Diplomelor de Excelență acordate de Ghidul "Sin Mala Uva" pentru Vinuri Monovarietale din România, de către domnul Ernesto Gallud, realizator al concursului de degustare de vinuri și selecției pentru Ghidul "Sin Mala Uva" 2017. Au fost premiate Crama Domeniile Blaga și Cramele Vinarte Sâmbureşti şi Vinarte Stârmina.

» Întâlnire de networking organizată de Ambasada României pentru antreprenorii români din Spania.

Ambasada României din Spania a găzduit în data de 24 februarie o primă întâlnire de networking pentru comunitatea oamenilor de afaceri români din Spania. La eveniment au luat parte 80 de antreprenori români din Comunidad de Madrid, Zaragoza, Toledo, Ciudad Real și Barcelona, reprezentând companii din construcții și amenajări interioare, consultanță juridică, servicii imobiliare, comerț și distribuție, consultanță, transport și turism, IT și telecomunicații, media, sectorul alimentar, publicitate și organizare de evenimente.  

» Prezenta românească la târgul internațional ENOMAQ 2017, Zaragoza. Producătorul român de butoaie din stejar “Vallach”, compania  Unicom Wood Production S.A. (http://unicom-group.ro),  a expus produsele sale în cadrul celei de a XXI-a ediții  a târgului internațional ENOMAQ 2017. Oferta românească de butoaie si chips-uri din stejar, exportate deja în  Europa, Africa de Sud, Australia și America de Sud, a prezentat interes  din partea multor companii vinicole spaniole.

» Participare cu pavilion național la Madrid. În perioada 28 februarie-3 martie, IFEMA Madrid a găzduit Târgul Internațional Climatizacion y Refrigeracion 2017. În pavilionul național al României au expus șapte companii românești producătoare de echipamente pentru  încălzire, climatizare si purificare a aerului: Radox (www.radox.ro), Rocotherm (www.rocotherm.ro), Ecohornet (www.ecohornet.ro), Faralco (www.faralco.ro), Filtre Aer Curat (www.eversted.ro), H2O International (www.apa.ro), Termofarc (www.termofarc.ro).  Companiile românești participante au prezentat o gamă largă de instalații de producere a energiei termice, boilere, generatoare de aer cald (cu utilizări in săli de spectacol, hale industriale, gări, scene de spectacole, silozuri pentru cereale, grajduri si crescătorii de păsări), echipamente pentru tratarea și potabilizarea apei, centrale termice, filtre de aer, calorifere pentru  băi, calorifere cu design modern pentru birouri, apartamente, hoteluri și săli pentru evenimente, convectori de încălzire încastrați.

» Participare IMEX Madrid 2017. România va fi prezentă, alături de alte 66 de țări, la cea de-a 15-a ediție a Târgului Internațional de Afaceri IMEX Madrid 2017, care va avea loc la Palacio de Cibeles în perioada 9-10 martie 2016.  La desk-ul României, reprezentanții Biroului Comercial din cadrul Ambasadei României la Madrid vor avea întâlniri individuale cu companii spaniole interesate de oportunitățile de afaceri și investiții de pe piața românească. Diplomații români vor prezenta oamenilor de afaceri spanioli mediul de afaceri din Romania, sectoarele românești competitive la export, avantajele oferite de cooperări în producție în România, precum și elemente de atractivitate pentru posibile investiții directe în România.

» Participarea României la SMAGUA. România va participa la cea de-a 23-a ediție a Salonului Internațional al Apei și Irigațiilor – SMAGUA, care va avea loc la Zaragoza. În marja Salonului va avea loc o Sesiune Tehnică dedicată sistemelor moderne de irigații, în cadrul căreia o delegație a MADR va susține o prezentare pe tema “Oportunități de investiții în sectorul apei/irigațiilor în România”. Vizita delegației române în Spania va continua la Santander, unde vor avea loc întâlniri cu ministrul regional al agriculturii, directorul pieței de gros din Cantabria, directorul companiei publice Sodercan, directorul executiv al Institutului Hidraulic Cantabria, asociații și cooperative din sectorul agricol.

 

Redactat: BPCE Madrid

Avda. Alfonso XIII, no.157, 28016 Madrid

Telefono: +34 91 350 18 81

E-mail: madrid.economic@mae.ro

 

Versiune:  februarie 2017

 

Disclaimer: Nu ne asumăm răspunderea pentru utilizarea și interpretarea datelor din acest document, scopul acestuia fiind de informare cu caracter general asupra mediului de afaceri din Spania și al relațiilor economice cu România.  Este interzisă reproducerea, difuzarea și comercializarea prezentului document fără acordul explicit al redactorului.

Serile Acasă la Ambasadă cu Miguel Gane

07.02.2020

Ambasada României în Regatul Spaniei are plăcerea de a vă invita la un nou eveniment marca Serile Acasă la Ambasadă, de data aceasta în compania…

Stagiu de practică la Ambasadă

30.01.2020

Alătură-te echipei Ambasadei! Studenţii, masteranzii, doctoranzii și absolvenţii aflaţi la început de carieră, cetăţeni români, pot efectua…

Concert pentru marcarea a 161 ani de la Unirea Principatelor Române

23.01.2020

La 22 ianuarie 2019, Ambasada României în Regatul Spaniei a sărbătorit Ziua Unirii Principatelor Române alături de membri ai corpului diplomatic, ai…