Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinatate

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport C.R.D.S. pentru adulţi:

  • permisul de şedere original (certificado de residencia comunitaria - NIE -"hoja verde") fără traducere sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă (certificado de empadronamiento), în original.
  • certificatul de naştere românesc, în original;
  • certificatul de căsătorie românesc, în original (pentru persoanele căsătorite sau văduve);
  • sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original (pentru persoanele divorțate); în cazul în care hotărârea de divorț a fost pronunțată în străinătate, va trebui să prezentați și hotărârea judecătorească de recunoaștere a acesteia în România. 
  • certificatul deces românesc al soţului/soţiei, în original (pentru persoanele văduve);
  • paşaportul anterior în original;
  • buletinele sau cărţile de identitate româneşti, în original (în cazul în care se solicită pentru prima dată acest tip de pașaport);

În cazul declarării furtului paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă.

În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

IMPORTANT! Cetățenilor români care solicită pentru prima dată pașaport cu stabilirea domiciliului în străinătate, li se va reține cartea de identitate. Restabilirea domiciliului în România (obținerea unei noi cărți de identitate) pentru posesorii de pașapoarte cu domiciliul în străinătate, NU se poate face prin procură, persoana interesată trebuind să se prezinte personal la autoritățile competente din România.

NOTĂ:

SE RECOMANDĂ CA PERSOANA CARE SOLICITĂ PAȘAPORTUL SĂ FIE ÎMBRĂCATĂ ÎN PARTEA SUPERIOARĂ A CORPULUI ÎN CULORI ÎNCHISE SAU INTENSE, EVITÂNDU-SE CULORILE DESCHISE SAU ÎMBRĂCĂMINTEA ÎN CAROURI SAU CU DUNGI DE CULOARE DESCHISĂ 

NU este necesatră traducerea certificatului de rezidență (hoja verde)

În cazul în care membrii unei familii nu dețin certificate de rezidență (hoja verde) ci doar empadronamiento, este recomandabilă prezentarea unui empadronamiento colectivo (un singur document pentru toți membrii familiei).

Modificarea circumscripţiilor consulare din Spania

19.01.2018

Dimensiunea consulară reprezintă una dintre priorităţile Ambasadei României în Regatul Spaniei. Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor…

Festivitatea de deschidere a standului României la FITUR (Feria Internacional de Turismo – Târgul Internațional de Turism) - Madrid, 17 ianuarie 2018

17.01.2018

"România: o destinație turistică pentru 365 de zile pe an" este mesajul de promovare al României la Târgul Internațional FITUR 2018 Madrid. În…

Vizita de lucru la Madrid a delegaţiei ANES condusă de secretarul de stat Graţiela Drăghici (Madrid, 15-16 ianuarie 2018)

16.01.2018

În vederea extinderii şi consolidării cadrului bilateral de cooperare româno-spaniol în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice şi a…