Promovare economică

Promovarea exporturilor româneşti în Spania

Promovarea exporturilor românești în Spania

Sistemul de susținere și promovare a exportului cuprinde instrumente aliniate la regulile internaționale în domeniu și la practica altor tari:

Instrumente de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat

1. Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000, modificată prin Legea nr.165/2006 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior repartizează fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A., conform Legii nr. 96/2000, în funcție de necesitățile de susținere a exportului.

2. Instrumente în administrarea ministerelor de resort:

2.1. Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (www.antreprenoriat.gov.ro/(MMACA), prin care se suportă, parțial sau total, din fonduri de la bugetul de stat, cheltuielile privind:

 1. participarea la târguri și expoziții internaționalecu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul, cazarea și asigurarea medicală pentru un participant din partea fiecărui expozant și suportarea totală a cheltuielilor privind transportul și manipularea exponatelor, mostrelor și materialelor publicitare, formalitățile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfășurării acțiunii promoționale, închirierea, construirea și/sau amenajarea spațiului expozițional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfășurare a acțiunilor promoționale, etc.
 2. organizarea de misiuni economice și acțiuni de promovare a exporturilor în străinătate, cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport extern, cazare și asigurare medicală pentru un participant de la fiecare firmă, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice, precum și suportarea totală a cheltuielilor privind transportul în interiorul țârilor de destinație pentru persoanele care participă la acțiunile respective, a celor pentru închirierea spațiilor aferente întâlnirilor de afaceri și a dotărilor necesare desfășurării, a materialelor promoționale, etc.
 3. realizarea de studii de piața si de produse, inclusiv pentru obiective complexe, in conformitate cu legislația in vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;
 4. realizarea de acțiuni de publicitate si reclama cu caracter general, pe piețe de interes pentru exportul romanesc, pe baze concurențiale, cu suportarea totală a cheltuielilor, inclusiv a celor pentru distribuirea materialelor de publicitate;

2.2. Programul de sprijinire a IMM-urilor în dezvoltarea exportului, administrat de MMACA, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, modificata prin Legea nr. 62/2014.

2.3. Programul de creștere a competitivității produselor agroalimentare, administrat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Programul prevăzut la pct. 2.3 acoperă de la bugetul de stat cheltuieli în proporție de până la 75% pentru:

 • implementarea și certificarea sistemelor de management al calității și/sau a sistemelor de management de mediu;
 • amenajarea laboratoarelor de testare și etalonare, precum și acreditarea acestora, după caz ;
 • înregistrarea și protejarea pe piața externă a mărcilor, a brevetelor de invenție, a desenelor și modelelor industriale românești.
 • Rețeaua externă a MMACA susține eforturile de promovare derulate prin programele de mai sus, printr-o serie de acțiuni complementare:
 • Furnizarea de informații privind oportunitățile de afaceri si cooperare pe piețele respective (cereri de oferta, propuneri de cooperare, licitații internaționale, etc.)
 • Furnizarea de informații și propuneri privind manifestările expoziționale specializate organizate pe piața de reședință, precum și a altor evenimente de interes pentru firmele românești
 • Furnizarea de informații privind organizarea și funcționarea mediului antreprenorial și de afaceri din tara de reședință.

 

În Spania, rețeaua de promovare comercial-economica externă este reprezentată de:

BPCE Madrid

Email: madrid.economic@mae.ro            

Avda. Alfonso XIII, no.157, 28016 Madrid
Tel: +34 913 501 881, Fax: +34 913 452 917

Contact: Dl. Gabriel BUZEA, Ministru consilier

E-mail: gabriel.buzea@dce.gov.ro

Dna. Iulia-Adina SCHNECKER, Consilier Economic

E-mail:   iulia.schnecker@dce.gov.ro

 

BPCE Barcelona

Contact: Dl. Bogdan BĂDESCU, Consilier Economic
E-mail:  bogdan.badescu@dce.gov.ro  

               barcelona.economic@mae.ro

Calle  Numancia, no. 185, 22a, 08034 Barcelona

Tel: +34 935 343 494, Fax: +34 935 343 492

 

Alegerile pentru Parlamentul European / 26 mai 2019

14.03.2019

În perioada 23-26 mai 2019, cetățenii din statele membre UE vor alege, prin vot direct, noul Parlament European. Potrivit HG nr. 80/2019, alegerile…

Concert de marcare a Preşedinţiei României la Consiliul UE

20.03.2019

Cu superba sa arhitectură şi extraordinara acustică, Bazilica Pontificală Sfântul Mihail din Madrid a fost ieri seară, 19 martie, gazda concertului…

Forum de Afaceri România-Spania, Madrid, 13 martie 2019

13.03.2019

Miercuri, 13 martie, Ambasada României în Regatul Spaniei împreună cu Camera de Comerț a Spaniei, ICEX și CEOE au organizat Forumul de Afaceri…