Promovare economică

Promovarea exporturilor româneşti în Spania

Promovarea exporturilor românești în Spania

Sistemul de susținere și promovare a exportului cuprinde instrumente aliniate la regulile internaționale în domeniu și la practica altor tari:

Instrumente de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat

1. Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000, modificată prin Legea nr.165/2006 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior repartizează fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A., conform Legii nr. 96/2000, în funcție de necesitățile de susținere a exportului.

2. Instrumente în administrarea ministerelor de resort:

2.1. Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (www.antreprenoriat.gov.ro/(MMACA), prin care se suportă, parțial sau total, din fonduri de la bugetul de stat, cheltuielile privind:

 1. participarea la târguri și expoziții internaționalecu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul, cazarea și asigurarea medicală pentru un participant din partea fiecărui expozant și suportarea totală a cheltuielilor privind transportul și manipularea exponatelor, mostrelor și materialelor publicitare, formalitățile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfășurării acțiunii promoționale, închirierea, construirea și/sau amenajarea spațiului expozițional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfășurare a acțiunilor promoționale, etc.
 2. organizarea de misiuni economice și acțiuni de promovare a exporturilor în străinătate, cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport extern, cazare și asigurare medicală pentru un participant de la fiecare firmă, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice, precum și suportarea totală a cheltuielilor privind transportul în interiorul țârilor de destinație pentru persoanele care participă la acțiunile respective, a celor pentru închirierea spațiilor aferente întâlnirilor de afaceri și a dotărilor necesare desfășurării, a materialelor promoționale, etc.
 3. realizarea de studii de piața si de produse, inclusiv pentru obiective complexe, in conformitate cu legislația in vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;
 4. realizarea de acțiuni de publicitate si reclama cu caracter general, pe piețe de interes pentru exportul romanesc, pe baze concurențiale, cu suportarea totală a cheltuielilor, inclusiv a celor pentru distribuirea materialelor de publicitate;

2.2. Programul de sprijinire a IMM-urilor în dezvoltarea exportului, administrat de MMACA, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, modificata prin Legea nr. 62/2014.

2.3. Programul de creștere a competitivității produselor agroalimentare, administrat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Programul prevăzut la pct. 2.3 acoperă de la bugetul de stat cheltuieli în proporție de până la 75% pentru:

 • implementarea și certificarea sistemelor de management al calității și/sau a sistemelor de management de mediu;
 • amenajarea laboratoarelor de testare și etalonare, precum și acreditarea acestora, după caz ;
 • înregistrarea și protejarea pe piața externă a mărcilor, a brevetelor de invenție, a desenelor și modelelor industriale românești.
 • Rețeaua externă a MMACA susține eforturile de promovare derulate prin programele de mai sus, printr-o serie de acțiuni complementare:
 • Furnizarea de informații privind oportunitățile de afaceri si cooperare pe piețele respective (cereri de oferta, propuneri de cooperare, licitații internaționale, etc.)
 • Furnizarea de informații și propuneri privind manifestările expoziționale specializate organizate pe piața de reședință, precum și a altor evenimente de interes pentru firmele românești
 • Furnizarea de informații privind organizarea și funcționarea mediului antreprenorial și de afaceri din tara de reședință.

 

În Spania, rețeaua de promovare comercial-economica externă este reprezentată de:

BPCE Madrid

Email: madrid.economic@mae.ro            

Avda. Alfonso XIII, no.157, 28016 Madrid
Tel: +34 913 501 881, Fax: +34 913 452 917

Contact: Dl. Gabriel BUZEA, Ministru consilier

E-mail: gabriel.buzea@dce.gov.ro

Dna. Iulia-Adina SCHNECKER, Consilier Economic

E-mail:   iulia.schnecker@dce.gov.ro

 

BPCE Barcelona

Contact: Dl. Bogdan BĂDESCU, Consilier Economic
E-mail:  bogdan.badescu@dce.gov.ro  

               barcelona.economic@mae.ro

Calle  Numancia, no. 185, 22a, 08034 Barcelona

Tel: +34 935 343 494, Fax: +34 935 343 492

 

Spectacol folcloric de Ziua Naţională

05.11.2018

Vineri, 23 noiembrie 2018, la ora 19:00, românii sunt aşteptaţi în Alcalá de Henares, la spectacolul de muzică şi dansuri populare organizat de Ambasada …

Celebrarea Zilei Armatei României

26.10.2018

La 25 octombrie 2018, Ambasada României în Regatul Spaniei și Biroul Atașatului Apărării au organizat, la sediul misiunii diplomatice, recepția…

Vizita secretarului de stat pentru afaceri bilaterale și strategice în spațiul euroatlantic, George Ciamba, în Regatul Spaniei

26.10.2018

Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale și strategice în spațiul euroatlantic, George Ciamba, a avut, la 24 octombrie 2018, la Madrid, o…