Comunitatea românească

Accesul pe piaţa muncii

Instrucţiunile SGIE/5/2013
referitoare la regimul juridic aplicabil lucrătorilor români
în contul terţilor şi membrilor de familie ai acestora
începând de la 1 ianuarie 2014 

 

 

Problematica

Raspuns

Libera circulatie

Regimul aplicat cetătenilor europeni:

Conform DIRECTIVEI 2004/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 beneficiază de dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora astfel:

 • cetatenii UE care se întorc în statul membru de origine după ce au locuit în alt stat membru, iar în anumite circumstante si cetătenii UE care si-au exercitat dreptul la liberă circulatie în alt stat membru, fără a locui în acel stat (de exemplu au prestat servicii în alt stat membru fără a locui acolo), beneficiază de dispozitiile privind libera circulatie a persoanelor;

Libera circulatie a persoanelor reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale UE. Dreptul la liberă circulatie pe teritoriul UE nu este limitat. Beneficiarii acestui drept au o serie de obligatii în acest sens, care implică respectarea legilor tării de destinatie.

Principiul liberei circulatii a lucrătorilor este consacrat la articolul 45 (fostul articol 39 CE) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene („TFUE”) si a fost elaborat prin intermediul legislatiei secundare: Regulamentul UE nr. 492/2011 privind libera circulatie a lucrătorilor în cadrul Uniunii si Directiva 2004/38/CE, precum si Directiva 2005/36/CE; si al jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Reglementările privind  dreptul UE în acest domeniu oferă cetătenilor europeni dreptul de a circula liber pe teritoriul UE în interes profesional si protejează drepturile sociale ale lucrătorilor si ale membrilor familiilor lor, indiferent de nationalitatea acestora.
 

Sedere

Cetatenii Uniunii au dreptul de sedere pe teritoriul altui stat membru pe o perioada de cel mult trei luni fara nici o alta conditie sau formalitate in afara cerintei de a detine o carte de identitate valabila sau un pasaport valabil (90 de zile fara obligatia de a se inregistra).

Dupa 90 de zile se inregistreaza la birourile pentru straini (OFICINA POR EXTRANJEROS) si se obtine un certificat de cetatean comunitar in cazul indeplinirii unor conditii: venituri, asigurare medicala, etc;

(DIRECTIVA 2004/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI – CAPITOLUL III

din 29 aprilie 2004 privind dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora).

Conform Directivei 2004/38, cetătenii UE au drept de sedere într-un stat membru de destinatie dacă sunt activi din punct de vedere economic în acel stat. Studentii si persoanele care nu sunt active din punct de vedere economic, cetăteni UE, trebuie să aibă resurse suficiente pentru ei si pentru membrii lor de familie astfel încât să nu devină o povară excesivă pentru sistemul de asistentă socială al statului membru gazdă pe perioada sederii lor si să detină o asigurare medicală completă.

Sederea ca turist

Pentru a intra in Spania, ca si pentru a rămâne pe teritoriul spaniol pentru o perioadă de

până la trei luni, este suficientă detinerea unui pasaport sau, după caz, documentul de identitate valid, în vigoare, în care să fie menţionată cetăţenia. În acest sens pot fi utilizate ghiseele speciale pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene.

Obtinerea rezidentei în Spania

Pentru a rămâne sau a avea rezidenţa în Spania pentru o perioadă de trei luni sau mai mare de trei luni, va trebui solicitată înregistrarea la Registrul Central al Cetăţenilor Străini/ Registro Central de Extranjeros, la Oficiul pentru Cetăţenii Străini/ Oficina de Extranjeros (în lipsa acestuia, la Comisariatul Provincial de Poliţie/ Comisaria Provincial de Policia) din provincia unde se intentionează a rămâne sau a locui.

Eliberarea certificatului de înregistrare sau a permisului de rezidenţă - NIE

Pentru eliberarea acestui document trebuie plătită taxa de eliberare, a cărei valoare este egală cu cea plătită de cetăţenii spanioli pentru obţinerea sau schimbarea documentului de identitate.

Interzicerea intrării pe teritoriul Spaniei

Statele membre pot limita libera circulatie a cetătenilor UE din motive de ordine publică sau securitate publică. Capitolul VI din Directiva 2004/38 se aplică oricărei actiuni adoptate din motive de ordine publică sau securitate publică, care afectează dreptul de intrare si de sedere al persoanelor, conform directivei, în statul membru de destinatie, în aceleasi conditii cu resortisantii acelui stat. În baza acestor motive, statul membru poate lua măsuri în conformitate cu legislaţia privind ordinea si siguranţa publică.
 

Care sunt pasii pentru a lucra legal in Spania

 • Inregistrarea contractului de munca la Securitatea Sociala (Seguridad Social

Înainte de începerea activităţii lucrative, angajatorul trebuie să înscrie angajatul ca salariat al său la sistemul de securitate socială spaniol (Seguridad Social: www.seg-social.es) pentru ca ulterior acesta să poată beneficia corespunzător de drepturi în caz de șomaj, boală, accidente, maternitate, pensie, invaliditate, prestații pentru deces și urmași.

Sistemul de securitate socială spaniol cuprinde sistemul general (regimen general), aplicabil majorităţii categoriilor de lucrători şi sistemele speciale (regimenes especiales) pentru lucrătorii în sistemul agricol, lucrători independenţi, domeniul casnic, navigatori şi mineri.

Salariul acordat angajatului nu poate fi mai mic decât salariul minim interprofesional stabilit de Guvern pentru anul în curs pentru munca pe timp complet.

Autonomii (persoane fizice autorizate)

Orice cetatean roman poate deveni in Spania autonom in urmatoarele conditii:

 • Inregistrarea in Regimul Special al Lucratorilor Autonomi, in sistemul securitatii sociale (Seguridad Social).
 • Solicitarea inscrierii activitatii economice (Impuesto de Actividades Economicas)

Inscrierea pentru declaratiile trimestriale la Agentia Tributara (Agencia Tributaria).
 

Conflicte de munca

În cazul apariţiei unor conflicte de muncă cetăţenii români se pot adresa următoarelor instituții:

 • Inspecția Muncii și Securității Sociale spaniolă (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) - la sediul central sau la direcțiile teritoriale și provinciale.
Sediul Central: Calle Agustín de Bethancourt, 4, 28003 – Madrid

Tel: 0034 91 363 00 00

Fax: 0034 91 363 0678

Site: http://www.empleo.gob.es/ITSS 

Celei mai apropiate unităţi a Poliţiei Naţionale (în oraşe) sau  Comandamentului Gărzii Civile (la sate)

www.interior.gob.es  

 • Filiala sindicatului la care sunt afiliați, ai căror juriști și avocați îi pot consilia și le pot apăra interesele (UGT - Unión General de los Trabajadores: www.ugt.es / CC.OO - Comisiones Obreras: www.ccoo.es).
 • Tribunalului social (Juzgado de lo Social) competent teritorial link
 • Ambasada: de asemenea, este recomandabil ca despre aceste demersuri să fie informat şi Biroul de muncă și afaceri sociale din cadrul  Ambasadei României de la Madrid.

Datele de contact ale atașatului pe probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei României:

e-mail: madrid.social@mae.ro

Tel.              (+34) 913 507 356

ATENTIE: Nerespectarea legislaţiei muncii constituie infracțiune și are consecințe atât pentru angajat, cât și pentru angajator!
 

Semnalarea unui abuz

 • solicitarea numarului de inregistrare a cererii sau a formularului de reclamatie si a tuturor datelor pentru identificarea institutiei sau a functionarului culpabil;
 • transmiterea imediata a datelor la Ambasada de la Madrid, pentru rezolvarea cazului;
 • informarea reclamantului.

Alocatia pentru copii

Pentru copiii aflați în întreținere în România, lucrătorul poate beneficia în Spania de prestația pentru întreținerea copilului, în cazul în care venitul pe familie este mai mic decât cuantumul stabilit de legea spaniolă (aproximativ 11.000 euro/an),  sau poate beneficia de alocația acordată în România, în baza prezentării dovezii neacordării prestaţiei similare in Spania. Statul spaniol nu oferă alocație pentru copii.

Asigurare de sanatate

Persoanele care nu sunt salariate, nici lucrători independenţi (autónomos) sau titulare ale unei pensii, nici membri de familie ai unei persoane care face parte dintr-una din categoriile menționate, NU sunt protejate de dispozițiile comunitare in domeniul securității sociale, deci nu pot beneficia de asistență sanitară gratuită acordată în Spania,  decât dacă au rezidenţa legală în Spania şi prezintă o adeverința privind veniturile din România, obținută de la Administrația Financiară din România și o adeverință de la Casa de Asigurări de Sănătate privind lipsa unei asigurări de sănătate în România.

La plecarea din ţară, dacă nu au contract de muncă asigurat, cetăţenii şi membrii de familie ai acestora trebuie sa solicite cardul european de asigurare de sănătate, in cazul in care fac parte din sistemul de asigurari sociale din Romania, sau o adeverinta care sa dovedeasca ca nu au calitatea de asigurat.

Orice cetăţean va beneficia pe deplin de asistenţă sanitară din momentul angajării în Spania şi al cotizării la sistemul spaniol de securitate socială.

Atenție:

Deciziile privind procentul (gradul) de invaliditate sunt luate conform legislației naționale, de către instituțiile naționale ale fiecărui stat, existând diferențe considerabile intre criteriile de stabilire a procentului (gradului) de invaliditate definite în legislațiile naționale ale statelor membre UE.

Dispozițiile comunitare nu armonizează sistemele naționale de securitate socială, ci se limitează la a le coordona.

În cadrul prestațiilor de securitate socială nu sunt incluse și cheltuieli pe care le-ar presupune repatrierea corpului neînsuflețit în caz de deces, pentru aceasta fiind necesară o asigurare specifică.

Rezidenţă legală, necesară pentru a beneficia de anumite drepturi presupune înscrierea în Registrul Central al Cetăţenilor Străini, nu doar consemnarea domiciliului în Registrul Municipal (empadronamiento).

Membrii de familie ai lucrătorului migrant au, de asemenea, obligația de a se înscrie în Registrul Central al Cetățenilor Străini, dacă locuiesc în Spania.
 

Prestatii pentru somaj

Pentru a beneficia de prestațiile pentru șomaj,  un lucrător trebuie să cotizeze la sistemul de securitate socială cel puțin 360 zile în ultimii 6 ani, pentru această perioadă minimă de cotizare având dreptul la plata prestațiilor timp de 4 luni. Perioada maximă de plată a prestației pentru șomaj este de 24 luni.

Pentru obținerea prestației pentru șomaj lucrătorul trebuie sa se adreseze Serviciului Public de Ocupare spaniol (SPEE/INEM: www.sepe.es), sau filialei regionale a acestuia, în maxim 15 zile de la încheierea relației de muncă (excepție cazul de demisie).

ATENȚIE: În cazul părăsirii teritoriului spaniol, pentru a primi în continuare ajutorul de șomaj la care are dreptul în Spania, lucrătorul trebuie să anunțe Serviciul Public de Ocupare spaniol (SPEE/INEM) înaintea plecării și apoi, în termen de 7 zile, să contacteze agenția de ocupare din țara în care se deplasează (în România, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă-ANOFM: www.anofm.ro), pentru a se înscrie ca persoană care caută activ un loc de muncă.
 

 Pensie

Lucrătorii care își încetează activitatea profesională și îndeplinesc cerințele prevăzute de lege pot beneficia de pensionare parțială, anticipată sau pentru limită de vârstă.

Pentru a avea drept la plata pensiei, persoana trebuie să fi contribuit cel puțin 15 ani, dintre care măcar ultimii 2 sa fie cuprinși în perioada de 15 ani dinaintea datei pensionării. Pentru a primi o pensie integrală, un lucrător trebuie să fi plătit contribuții pentru pensie 35 de ani.

În vederea stabilirii perioadelor în care un lucrător beneficiază de dreptul la prestații contributive și a stabilirii pensiei comunitare, acesta beneficiază de aplicarea principiului totalizării drepturilor obținute în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European în care a cotizat pentru securitatea socială, fiecare țară acordând lucrătorului suma la care are dreptul ținând cont de cotizațiile realizate pe teritoriul său.
 

Concert pentru marcarea a 161 ani de la Unirea Principatelor Române

23.01.2020

La 22 ianuarie 2019, Ambasada României în Regatul Spaniei a sărbătorit Ziua Unirii Principatelor Române alături de membri ai corpului diplomatic, ai…

Cod roşu de furtună în nord-estul Spaniei

20.01.2020

Codul roşu de evenimente meteorogice extreme este în continuare în vigoare pe 21 ianuarie 2020, din cauza furtunii "Gloria", pe coasta din Catalonia şi…

Consulat itinerant în Insulele Canare (9-14 februarie 2020)

10.01.2020

O echipă a Secției Consulare a Ambasadei României în Regatul Spaniei se va deplasa în insulele Tenerife şi Gran Canaria, în perioada 9-14 februarie…