Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în străinatate

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport C.R.D.S. pentru minori:

Un minor nu poate avea pașaport simplu electronic cu domiciliul în străinătate (tip CRDS) fără ca, măcar unul din părinți să aibă domiciliul în străinatate.

În cazul minorilor, este obligatorie prezența minorului și a ambilor părinți. Cu toate acestea, în situaţii deosebite, cererile pot fi formulate şi în prezenta doar a unui singur părinte, atunci când acesta este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

În cazul în care numele actuale ale părinților nu coincid cu cele din certificatul de naștere al minorului, va trebui să prezentați documentele din care reiese respectiva schimbare (certificatul de căsătorie, sentința de divorț, etc.)

Documente necesare:

  • certificatul de rezidență (hoja verde) - nu se traduce sau  empadronamiento pe numele copilului, în original.
  • certificatul de naştere românesc în original;
  • pașaportul anterior, dacă minorul a mai deținut pașaport
  • certificatul de căsătorie românesc al părinților, în original;
  • hotărârea de divorţ definitivă și irevocabilă, în original (în cazul părinţilor divorţaţi), din care să rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul; în cazul hotărârilor pronunțate în străinătate, va trebui să prezentați și hotărârea judecătorească de recunoaștere a acesteia în România; dacă prin hotărârea judecătorească străină autoritatea părintească este împărțită (patria potestad compartida), va fi necesar acordul ambilor părinți.
  • certificatul de deces românesc al părintelui, în original ( în cazul în care un părinte este decedat);
  • documentele de identitate ale părinților, în original (cel puțin unul dintre părinți trebuie să fie în posesia unui pașaport pentru cetățeni români cu domiciliul în străinătate)

În cazul declarării furtului paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă.

În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului;


NOTĂ

SE RECOMANDĂ CA MINORUL CĂRUIA I SE VA FACE PAȘAPORTUL SĂ FIE ÎMBRĂCAT ÎN PARTEA SUPERIOARĂ ÎN CULORI ÎNCHISE SAU INTENSE, EVITÂNDU-SE CULORILE DESCHISE SAU IMBRĂCĂMINTEA ÎN CAROURI SAU CU DUNGI DE CULOARE DESCHISĂ

CERTIFICATELE DE SATRE CIVILĂ (DE NAȘTERE, CĂSĂTORIE SAU DECES) PLASTIFIATE SAU DETERIORATE ÎȘI PIERD VALABILITATEA.

 

IMPORTANT!

SECȚIA CONSULARĂ A AMBASADEI ROMÂNIEI LA MADRID EFECTUEAZĂ TRADUCEREA DOCUMENTULUI CARE ATESTĂ ȘEDEREA ÎN SPANIA (EMPADRONAMIENTO)

 

Modificarea circumscripţiilor consulare din Spania

19.01.2018

Dimensiunea consulară reprezintă una dintre priorităţile Ambasadei României în Regatul Spaniei. Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor…

Festivitatea de deschidere a standului României la FITUR (Feria Internacional de Turismo – Târgul Internațional de Turism) - Madrid, 17 ianuarie 2018

17.01.2018

"România: o destinație turistică pentru 365 de zile pe an" este mesajul de promovare al României la Târgul Internațional FITUR 2018 Madrid. În…

Vizita de lucru la Madrid a delegaţiei ANES condusă de secretarul de stat Graţiela Drăghici (Madrid, 15-16 ianuarie 2018)

16.01.2018

În vederea extinderii şi consolidării cadrului bilateral de cooperare româno-spaniol în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice şi a…