Actualitatea ambasadei

Precizări din partea Ministerului Finanţelor Publice referitoare la „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România”

Reamintim faptul că din anul 2012 a fost instituită obligativitatea ca, la plecarea de pe teritoriul României, pentru o perioadă mai mare de 183 de zile (6 luni), o persoană fizică să depună, cu 30 de zile înaintea plecării, la organul fiscal unde domiciliază, „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România”.

Astfel, obligaţia de depunere a chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale la plecarea din România revine doar persoanelor care au părăsit teritorul ţarii noastre de la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 74/2012, respectiv 30.01.2012. Persoanele care au părăsit teritoriul României anterior datei la care a intrat în vigoare Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 74/2012 nu au obligaţia depunerii chestionarului.

Se recomandă ca persoanele vizate să verifice acest aspect la organul fiscal competent unde sunt înregistrate cu rezidența fiscală, prin transmiterea unei solicitări în baza formularului de contact disponibil pe website-ul ANAF: https://www.anaf.ro/asistpublic/ , alegând categoria "Asistență în domeniul fiscal".

Prin depunerea formularului „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România” autoritatea compententă fiscală română va stabili situaţia concretă a contribuabilului, fiind, astfel, posibilă scoaterea din evidenţele fiscale din România şi declararea statutului de persoană nerezidentă.

Dacă solicitantul continuă să obţină venituri din România, pentru care ţara noastră are drept de impunere potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri (exemplu: chirii, dobânzi, dividente, redevenţe), acesta va fi menţinut în evidenţele fiscale din România, însă va avea statutul de persoană nerezidentă în România, şi, în consecinţă, va plăti un impozit calculat cu o cotă redusă, conform convenţiei menţionate. Statul care îl consideră rezident fiscal îi va acorda credit fiscal pentru impozitul plătit în România.

În vederea  aplicării prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, solicitantul va trebui să prezinte şi certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală competentă a statului străin (în Spania – Agencia Tributaria).

În situaţia în care persoanele care părăsesc România nu depun chestionarul la autoritatea competentă din România acestea vor fi menţinute în evidenţele fiscale cu statutul de rezidenţi români.

Precizăm că formularul se completează în două exemplare. Originalul se depune personal sau prin împuternicit la registratura organului fiscal central competent unde persoana în cauză a avut domiciliul sau se transmite prin poştă, cu confirmare de primire. Copia se păstrează de către solicitant.

Urmare a întrebărilor frecvente pe această temă adresate de cetăţenii români aflaţi în străinătate, Ministerul Finanţelor Publice a întocmit, în 2016, un Ghid ilustrativ în care sunt explicaţi paşii de urmat pentru persoanele fizice care au plecat sau pleacă din România precum şi modul în care sunt impozitate veniturile obţinute de către aceştia în România. Ghidul poate fi consultat pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa electronică: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/dispora7iulie2016_26_07.pdf 

Informaţii suplimentare pot fi oferite cetăţenilor români din străinătate la numărul de contact pentru asistenţă contribuabili (call center) 0040314039160 sau utilizând serviciul online – formularul de contact pe adresa www.anaf.ro

Răspunsuri concrete la întrebarile specifice adresate de cetățeni pot fi consultate și pe pagina de Facebook  a ANAF: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Facebook/FB_20_09_2017.pdf

Ziua Națională a României sărbătorită la Madrid alături de membrii comunității române

04.12.2019

Membrii celor 41 secții de votare organizate în circumscripția Ambasadei au sărbătorit duminică, 1 decembrie, Ziua Națională a României, la sediul …

Ziua Națională a României sărbătorită la Madrid

03.12.2019

Ambasada României în Regatul Spaniei a sărbătorit Ziua Națională alături de reprezentanți ai autorităților centrale, regionale și locale, ai…

Sfaturi practice pentru partida de fotbal Spania-România din data de 18 noiembrie a.c. de la Madrid

15.11.2019

Luni, 18 noiembrie, ora 20:45 (ora locală), pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid se va desfășura ultima partidă din preliminariile…